ZAŠTITA PODATAKA

Izjava o zaštiti osobnih podataka društva DJELO d.o.o.

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za društvo Djelo d.o.o,  Slamići 19, Ljubostinje, Unešić, izrađena je sukladno Općoj Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

Djelo d.o.o. s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podatka, te Zakonom o provedbi  Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) odnosno drugim nacionalnim zakonom temeljenom na predmetnoj Uredbi uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Sadržaj naše web stranice hostiramo kod sljedećeg pružatelja usluga:

WMD – Pružatelj je WMD, Augustina Harambašića 10, 43000 Bjelovar, Hrvatska – Hrvatska, OIB: 79460530595 (u daljnjem tekstu WMD). Pojedinosti se mogu pronaći u WMD deklaraciji o zaštiti podataka

Obrada narudžbe

S gore navedenim ponuđačem sklopili smo ugovor o obradi narudžbi. Ovo je ugovor koji zahtijeva zakon o zaštiti podataka, koji osigurava da se osobni podaci posjetitelja naše web stranice obrađuju samo prema našim uputama iu skladu s GDPR-om.

1. Opći podaci:

Za obradu podataka odgovorno je društvo Djelo d.o.o, Slamići 19, Ljubostinje, Unešić.

Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka su:

broj telefona: 091/311-8195

e-mail: 
adresa: Slamići 19, Ljubostinje, 22323 Unešić.

Pitanja službeniku za zaštitu podataka

Ako imate bilo kakvih pitanja o privatnosti, pošaljite nam e-poštu ili se obratite osobi odgovornoj za privatnost u našoj organizaciji:

Belinda Jokić – Djelo d.o.o. 

broj telefona: 091/311-8195

e-mail: 
adresa: Slamići 19, Ljubostinje, 22323 Unešić.

Opoziv vašeg pristanka na obradu podataka

Mnoge operacije obrade podataka moguće su samo uz vašu izričitu suglasnost. U bilo kojem trenutku možete opozvati postojeći pristanak. Dosta je neformalna poruka putem e-maila. Zakonitost obrađivanja podataka koja se obavlja do opoziva ostaje nepromijenjena otkazom.

Pravo prigovora o prikupljanju podataka u posebnim slučajevima te izravnoj pošti (članak 21. GDPR)

Ako se obrada podataka na temelju članka 6. stavka 1. lit. e ili f DSGVO, imate pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi vaših osobnih podataka iz razloga koji proizlaze iz vaše situacije; to se odnosi i na profiliranje na temelju tih odredbi. Odgovarajuća pravna osnova na kojoj se temelji obrada može se naći u politici privatnosti. Kod prigovora, nećemo obraditi vaše osobne podatke, osim ako se može dokazati uvjerljiv legitimni razlog za obradu koji će prevagnuti svoje interese, prava i slobode. Obrada je za uspostavu, vježbu ili obranu pravnih zahtjeva ( Prigovor prema članku 21., stavak 1. DSGVO).

Ako se vaši osobni podaci obrađuju radi izravne pošte, imate pravo prigovoriti u bilo kojem trenutku na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas u svrhu takvog oglašavanja; to se odnosi i na profiliranje ako je povezano s takvom izravnom poštom. Kod prigovora, vaši osobni podaci više se neće koristiti u svrhu izravnog oglašavanja (prigovor prema članku 21. stavku 2. GDPR).

Pravo na žalbu nadležnom nadzornom tijelu

U slučaju kršenja DSGVO onih koji su pogođeni imaju pravo na žalbu s regulatornog tijela, naročito u državi članici njihovog uobičajenog boravišta, svom radnom mjestu ili mjestu navodne povrede. Pravo žalbe ne dovodi u pitanje bilo kakve druge upravne ili sudske pravne lijekove.

Pravo na prijenos podataka

Imate pravo na podatke koje obrađujemo na temelju vašeg pristanka, možete ispuniti ugovor sami ili ga predati trećoj strani u standardnom, strojno čitljivom obliku. Ako vam je potreban izravni prijenos podataka drugoj odgovornoj osobi, to će biti učinjeno samo u onoj mjeri u kojoj je tehnički izvedivo.

SSL ili TLS zaštita

Ova web stranica koristi, iz sigurnosnih razloga i za zaštitu prijenosa povjerljivih sadržaja, kao što su narudžbe ili zahtjevi koje šaljete nama kao operateru web mjesta, SSL ili TLS zaštitu. Možete prepoznati šifriranu vezu promjenom adresne linije preglednika s “http: //” na “https: //” i simbol zaključavanja u liniji preglednika.

Ako je omogućena SSL ili TLS zaštita, podaci koje ste nam poslali ne mogu čitati treće strane.

Informiranje, blokiranje, brisanje i ispravak

Imate pravo na besplatne informacije o pohranjenim osobnim podacima, njihovom podrijetlu i primatelju te o svrsi obrade podataka te ukoliko je potrebno, o ispravljanju, blokiranju ili brisanju ovih podataka. Za daljnje informacije o osobnim podacima možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku na adresi navedenom u otisku.

2. Vrste osobnih podataka koji se obrađuju:

Društvo DJELO d.o.o.  obrađuje vaše osobne podatke koje ste nam povjerili putem Newslettera, nagradnih natječaja i nagradnih igara ili pristupom na našu internet stranicu, ili ulaskom u poslovni odnos sa nama.

Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem Vaše prijave na Newsletter je e-mail adresa.

Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem nagradnih igara i natječaja su npr. ime i prezime, adresa, broj telefona i dr, sukladno pravilima nagradnih natječaja ili nagradnih igara koji se javno objavljuju na internet stranicama koje su navedene uz svaki nagradni natječaj odnosno nagradnu  igru.

U sklopu poslovnog odnosa, dužni ste na raspolaganje staviti osobne podatke koji su nužni za zasnivanje i realizaciju poslovnog odnosa te ispunjavanje povezanih ugovornih obveza ili za čije prikupljanje postoji obveza. Bez tih podataka smo u pravilu prisiljeni odbiti zaključivanje ugovora, provedbu naloga ili obustaviti provedbu te raskinuti postojeći ugovor. Niste dužni dati svoju privolu na obradu podataka koji nisu relevantni ili zakonom propisani za izvršavanje ugovora.

3. Pravna osnova i svrhe obrade osobnih podataka

Sve vrste vaših osobnih podataka voditelj obrade obrađuje sa svrhom :

a) Ispunjenja Zakonskih obveza – Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s važećim propisima  kao i radi obavještavanja i prijava koja smo dužni vršiti prema važećim propisima (npr.Zakon o igrama na sreću i slično)

b) Realizacija ugovora – osobne podatke obrađujemo u svrhu realizacije ugovora i ispunjenja ugovornih obveza koje smo ugovorili (npr. Zakon o obveznim odnosima)

c) Slanja promotivnih ponuda i ostalih informacija vezanih uz poslovanje, te sa svrhom kontaktiranja, te temeljem privole koju ste nam dali

Svi Vaši podaci se obrađuju temeljem Zakona, ugovora ili privole.

4. Razdoblje čuvanja

Vaše osobne podatke načelno brišemo po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

5. Upravljanje privolama za obradu osobnih podataka

Privolu  za Newsletter možete opozvati u bilo kojem trenutku.

Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti na isti način kao i kod opoziva iste.

Promjenu privole (potpuni ili djelomični opoziv, odnosno ponovno davanje privole) možete izvršiti na način da nam se obratite putem e-maila:   ili putem pošte na adresu: Slamići 19, Ljubostinje, 22323 Unešić

Ukoliko opozovete dane privole, vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe, no to može rezultirati nemogućnošću korištenja nekim dodatnim pogodnostima koje su vezane za njih.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

6. Prava ispitanika

a)  pravo na pristup i  informaciju o obradi osobnih podataka odnosno da li voditelj obrade obrađuje osobne podatke ispitanika ili ne, ako se obrađuju koja je svrha takve obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ itd.

b) Pravo na ispravak: Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

c) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.

d) Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od nas možete zatražiti da podatke koje ste nam povjerili dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu: • ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora, te ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

e) Pravo na prigovor: Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa, zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka.

f) Pravo na žalbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.

g) Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave.

h) Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta, to služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.

i) Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev

j) Pravo na ograničenje obrade:

Možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

 • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka
 • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima
 • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog obrade tih podataka

7. Prijenos podataka trećim osobama

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama osim u sljedećim slučajevima:

 • ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi
 • ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti
 • ako su podaci potrebni sudu, odvjetnicima ili javnom bilježniku za postupak koji vode, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem
 • ako su ti podaci potrebni poreznoj upravi, Zavodu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a sve temeljem zakonskih obaveza koje voditelj obrade ima prema istima
 • ako su ti podaci potrebni Ministarstvu financija odnosno poreznom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svojih nadležnosti

8. Korištenja  digitalnih servisa (internetske stranice, aplikacije)

Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam posjetitelji naše službene internetske stranice dobrovoljno stavljaju na raspolaganje prilikom podnošenja zahtjeva za kontaktom, natjecanja za posao, usluga povratnog poziva i ispunjavanja obrasca za pritužbe. Ovi osobni podatci koriste se povjerljivo i samo u određenu svrhu. Prijenos ovih osobnih podataka trećim stranama se ne provodi, izuzev ako postoji zakonska obveza ili nalog službenog tijela, kada se ti osobni podatci mogu proslijediti nadležnom tijelu. Pristup internetskoj stranici se protokolira te se tom prilikom bilježe tehnički podatci kao što su posjećenost stranice, operacijski sustav koji se pritom koristi, razlučivost zaslona, vrijeme posjeta i veličina prenesenih podataka.

Poslužitelj log datoteka

Davatelj stranica automatski prikuplja i pohranjuje podatke u takozvanim datotekama poslužitelja, koje nam vaš preglednik automatski prenosi.
To su:

 • Vrsta preglednika i verzija preglednika
 • Operacijski sustav
 • Referentni URL
 • Naziv pristupnog računala
 • Vrijeme zahtjeva poslužitelja
 • IP adresa

Spajanje tih podataka s drugim izvorima podataka neće biti učinjeno.

Zbirka tih podataka temelji se na članku 6. stavak 1. lit. f DSGVO. Operator web stranica ima legitiman interes za tehnički pogrešno predstavljanje i optimizaciju svoje web stranice – za tu svrhu, datoteke poslužitelja zapisnika moraju biti zabilježene.

Kolačići („Cookies“)

Radi unaprjeđenja naše ponude, internetske stranice sadrže „kolačiće“ koji se pohranjuju na računalu posjetitelja stranice. Pohranu „kolačića“ moguće je i spriječiti, no s tim u vezi moguć je i ograničeni pregled internetske stranice. „Kolačići“ daju mogućnost pohranjivanja karakterističnih preferencija posjetitelja internetskih stranica, optimiziranja tehničkih procesa i kontinuiranog poboljšavanja ponude. Možete postaviti preglednik tako da ste obaviješteni o postavljanju kolačića i omogućiti kolačiće samo u pojedinačnim slučajevima, prihvaćanje kolačića za određene slučajeve ili općenito isključiti i aktivirati automatsko brisanje kolačića prilikom zatvaranja preglednika. Onemogućavanje kolačića može ograničiti funkcionalnost ove web stranice.

Uporaba kolačića

Što su kolačići?

„Kolačić“ je malena tekstualna datoteka koja se šalje i pohranjuje na vaše računalo ili bilo koji uređaj koji možete koristiti za pristup internetu, svaki put kad posjetite internetsku stranicu, bez prikupljanja informacija o dokumentima ili datotekama u vašem uređaju.

Na našoj internetskoj stranici koristimo „kolačiće“ iz različitih razloga, s ciljem stvaranja sigurnijeg i učinkovitijeg okruženja za naše posjetitelje/korisnike. Uglavnom koristimo „kolačiće“ neophodne za sigurnost naše internetske stranice, kao i one koji se koriste u statističke svrhe i pitanja koja se odnose na funkcionalnost naše internetske stranice (npr. broj posjetitelja, broj ponovnih posjeta, učestalost posjeta, korisničke preferencije itd.).

Internetskim preglednicima uobičajena je zadana postavka prihvaćanje „kolačića“. Ako želite izmijeniti način rada preglednika, u smislu obavijesti o upotrebi „kolačića“ ili njihovom blokiranju, morate promijeniti postavke preglednika.

Na našoj internetskoj stranici kolačići se ne koriste u svrhe osim onih koje su opisane u nastavku:

„Kolačići“ funkcionalnosti na stranicama koje sadrže obrasce za komunikaciju, radi sigurnosti naše stranice od zlonamjernih djelovanja.

Analitički „kolačići“ za procjenu načina uporabe naše internetske stranice i optimizaciju internetskog korisničkog iskustva. Omogućuju nam prepoznavanje i brojanje posjetitelja te uvid u navigaciju posjetitelja po internetskoj stranici tijekom posjeta. Ovo nam pomaže u poboljšanju načina na koji naša internetska stranica funkcionira, tako da korisnici jednostavno pronađu ono što im je potrebno. Za pružanje analitičkih podataka koristimo Google. Dodatne informacije o tome kako Google analitika postupa s vašim podacima možete pročitati na: Google: zaštita podataka https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en. Tamo možete pročitati i sva pravila o privatnosti tvrtke Google.

Informacije koje „kolačići“ prikupljaju ne koriste se za vašu identifikaciju, slanje ciljanih oglasa ili bilježenje kako pretražujete internet.

Postavke preglednika (Chrome, Safari, Internet Explorer, Firefox itd.) možete postaviti tako da ne prihvaća „kolačiće“, prema uputama u pregledniku. Ako odlučite koristiti našu internetsku stranicu bez blokiranja ili onemogućavanja „kolačića“, pristajete na njihovu uporabu. Za onemogućavanje usluge Google analitika na našoj internetskoj stranici posjetite http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Za dodatne informacije posjetite www.allaboutcookies.org.

Kako izbrisati i onemogućiti kolačiće?

Kolačiće možete izbrisati i onemogućiti njihovu upotrebu u postavkama vašeg internet preglednika.

Pristanak GDPR Cookie Compliance

Naše web-mjesto koristi “GDPR Cookie Compliance” za tehnologiju pristanka GDPR-a za dobivanje vašeg pristanka za pohranu određenih kolačića na vašem krajnjem uređaju ili za korištenje određenih tehnologija te da to dokumentira u skladu s propisima o zaštiti podataka.

“GDPR Cookie Compliance” instaliran je lokalno na našim poslužiteljima, tako da nema veze s poslužiteljima trećih strana. Obavijest o kolačićima i usklađenost s GDPR-om sprema kolačić u vaš preglednik kako bi vam mogao dodijeliti danu privolu ili njezin opoziv. Kolačić ostaje aktivan 1 mjesec. U suprotnom, vaši će podaci biti pohranjeni sve dok ne zatražite da ih izbrišemo, sami izbrišete kolačić pristanka ili svrha pohrane podataka više ne vrijedi. Obvezni zakonski zahtjevi zadržavanja ostaju nepromijenjeni.

Obavijest o kolačićima i usklađenost s GDPR-om koristi se za dobivanje zakonski propisane suglasnosti za korištenje kolačića. Pravna osnova za to je članak 6 (1) (c) GDPR.

Odredbe o zaštiti podataka o upotrebi i korištenju usluge Google Analytics (s funkcijom anonimizacije)

Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao komponentu usluge Google Analytics (s funkcijom anonimizacije). Google Analytics usluga je usluga web analize. Web-analiza prikuplja i analizira podatke o ponašanju posjetitelja internetskih stranica. Usluga web analize prikuplja, između ostalog, podatke o internetskoj stranici s koje je osoba došla (tzv. Referrer), koje su podstranice bile posjećene ili koliko su često i za koje vrijeme pregledane podstranice. Web-analiza se uglavnom koristi za optimizaciju internetske stranice i za provođenje analize troškova i koristi internet oglašavanja.

Tvrtka koja pruža Google Analytics kompnentu je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Za web analitiku putem usluge Google Analytics voditelj obrade koristi aplikaciju “_gat. _AnonymizeIp”. Ovom aplikacijom Google skraćuje i anonimizira IP adresu internetske veze ispitanika prilikom pristupa našim internetska stranicama iz države članice Europske unije ili druge države ugovornice na Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru (EEA).

Svrha komponente usluge Google Analytics jest analizirati promet na našoj internetskoj stranici. Google koristi prikupljene podatke i informacije, između ostalog, kako bi procijenio upotrebu naše internetske stranice i pružio online izvještaje koji prikazuju aktivnosti na našim internetskim stranicama i pružaju nam druge usluge vezane uz korištenje naše internetske stranice.

Google Analytics postavlja kolačić na informacijski sustav ispitanika. Definicija kolačića je gore objašnjena. Postavljanjem kolačića Google može analizirati upotrebu naše internetske stranice. Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja voditelj obrade i na kojoj je integrirana komponenta usluge Google Analytics, internetski preglednik na informacijskom sustavu ispitanika automatski će slati podatke putem Google Analytics komponente u svrhu internetskog oglašavanja i naplate provizije od strane Google-a. Tijekom ovog tehničkog postupka poduzeće Google stječe znanja o osobnim podacima, kao što je IP adresa ispitanika, koja Google-u, između ostalog, služe za razumijevanje podrijetla posjetitelja i klikova, te za naknadnu naplatu provizije.

Kolačić se koristi za pohranjivanje osobnih podataka, kao što su vrijeme pristupa, mjesto iz koje je pristup došao i učestalost posjeta naših internetska stranica od strane ispitanika. Svaki posjet našim internetskim stranicama, takvi osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi ispitanik, prenijet će se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama, a Google ih pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti te osobne podatke prikupljene tehničkim postupak trećim stranama.

Ispitanik može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše internetske stranice odgovarajućom prilagodbom korištenog internetskog preglednika i time trajno uskraćivati postavljanje kolačića. Takvo prilagođavanje korištenog internetskog preglednika također bi spriječilo Google Analytics da postavlja kolačiće na informacijski sustav ispitanika. Osim toga, kolačići koji Google Analytics već upotrebljava mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Osim toga, ispitanik ima mogućnost prigovora na prikupljanje podataka koje generira Google Analytics, koji se odnose na upotrebu ove internetske stranice, kao i na obradu tih podataka od strane Google-a i mogućnost da se spriječi bilo koje takvo prikupljanje ili obradu. U tu svrhu, ispitanik mora preuzeti dodatak internetskog preglednika na vezi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak internetskog preglednika govori Google Analytics-u putem JavaScript-a, da se svi podaci i informacije o posjetima internetskih stranica ne prenose u Google Analytics. Instalacija dodataka preglednika smatra se Googleovim prigovorom. Ako je informacijski sustav ispitanika kasnije izbrisan, formatiran ili ponovo instaliran, ispitanik mora ponovno instalirati dodatke internetskog preglednika kako bi onemogućio Google Analytics. Ako je dodatak internetskog preglednika deinstalirao ispitanik ili bilo koja druga osoba koja se može pripisati u nadležnost, ili je dodatak onemogućen, moguće je izvršiti ponovnu instalaciju ili ponovno aktiviranje dodataka internetskog preglednika.

Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka od Google-a mogu se preuzeti na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics je dodatno pojašnjen na sledećoj vezi https://www.google.com/analytics/.

Google karte (uz pristanak)

Ova web-lokacija upotrebljava uslugu mapiranja Google Karata putem API-ja. Dobavljač je Google Inc., 1600 amfiteatar Parkway Mountain View, CA 94043, SAD.

Kako bismo osigurali privatnost na našoj web stranici, Google karte se onemogućuju kada prvi put uđete na našu web stranicu. Izravna veza s Googleovim poslužiteljima bit će uspostavljena samo ako sami aktivirate Google Karte (pristanak prema članku 6 (1) lit. DSGVO). To će spriječiti prijenos vaših podataka na Google kada prvi put unesete stranicu.

Nakon aktivacije, Google karte spremit će vašu IP adresu. To se obično prenosi na Googleov poslužitelj u SAD-u i pohranjuje se tamo. Davatelj ove web lokacije nema utjecaja na taj prijenos podataka nakon aktivacije Google karata.

Više informacija o obradi korisničkih podataka potražite u Googleovim pravilima o privatnosti: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Facebook piksel

Ova web stranica koristi piksel akcije posjetitelja Facebooka za mjerenje konverzije. Pružatelj ove usluge je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Međutim, prema Facebooku, prikupljeni podaci također će se prenijeti u SAD i druge treće zemlje. Na taj se način može pratiti ponašanje posjetitelja stranice nakon što su preusmjereni na web stranicu davatelja klikom na Facebook oglas. To omogućuje procjenu učinkovitosti Facebook oglasa u svrhu statističkih i tržišnih istraživanja te optimizaciju budućih mjera oglašavanja. Prikupljeni podaci su anonimni za nas kao operatera ove web stranice, ne možemo donositi nikakve zaključke o identitetu korisnika. Međutim, Facebook pohranjuje i obrađuje podatke tako da je moguća veza s odgovarajućim korisničkim profilom te Facebook može koristiti podatke za vlastite reklamne svrhe u skladu sa smjernicama za korištenje Facebook podataka. To omogućuje Facebooku da postavlja oglase na Facebook stranice, kao i izvan Facebooka. Kao operater web stranice, ne možemo utjecati na ovu upotrebu podataka. Korištenje Facebook piksela temelji se na članku 6. stavku 1. lit. f GDPR-a.

Operater web stranice ima legitiman interes za učinkovite mjere oglašavanja uključujući društvene mreže. Ako je zatražen odgovarajući pristanak (npr. suglasnost za pohranu kolačića), obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavka 1. lit. GDPR-a; suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku. Dodatne informacije o zaštiti vaše privatnosti pronaći ćete u Facebookovim informacijama o zaštiti podataka: https://www.facebook.com/about/privacy/

Također možete deaktivirati funkciju ponovnog marketinga “Prilagođena publika” u području postavki oglašavanja na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Da biste to učinili, morate biti prijavljeni na Facebook. Ako nemate Facebook račun, možete deaktivirati oglašavanje temeljeno na upotrebi s Facebooka na web stranici Europske alijanse za interaktivno digitalno oglašavanje: http://www.youronlinechoices.com

 

MailChimp

Ova web stranica koristi usluge MailChimpa za slanje biltena. Dobavljač je Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, SAD.

MailChimp je usluga koja između ostalog omogućava organiziranje i analizu distribucije biltena. Ako pružite podatke (poput svoje adrese e-pošte) kako biste mogli poslati bilten, oni će biti pohranjeni na MailChimpovim poslužiteljima u SAD-u.

MailChimp je certificiran u skladu s “zaštitnim podacima o privatnosti između EU i SAD-a”. “Štit privatnosti” sporazum je između Europske unije (EU) i SAD-a, koji bi trebao jamčiti poštivanje europskog standarda zaštite podataka u SAD-u.

Uz pomoć MailChimpa moći ćemo analizirati naše kampanje za biltene. Kada otvorite e-poštu poslanu s MailChimpom, datoteka uključena u e-poštu (tzv. Web beacon) povezat će se s poslužiteljima MailChimpa u SAD-u. Time će se ustanoviti je li e-pošta s biltenima otvorena i na koje se veze klikaju. Prikupljat će se i tehničke informacije (kao što su vrijeme posjete, IP adresa, vrsta preglednika i operativni sustav). Neće biti moguće usporediti ove podatke s određenim primateljima biltena. Koristit će se isključivo za statističku analizu informativnih kampanja. Rezultati tih analiza mogu se tada upotrijebiti za bolje prilagođavanje budućih biltena interesima primatelja.

Ako ne želite da vaše podatke analizira MailChimp, morat ćete odjaviti pretplatu na bilten. Da bismo vam to omogućili, u svakoj e-poruci s biltenima nudimo vezu. Na pretplatu se možete i odjaviti izravno iz same web stranice.

Podaci prikupljeni na ovaj način obrađivat će se uz vaš pristanak (članak 6. stavak 1. točka (GDP)). Suglasnost možete u bilo kojem trenutku povući odjavom pretplate na bilten. Povlačenje neće utjecati na zakonitost svih izvršenih postupaka obrade podataka. Pohranit ćemo podatke koje nam dostavite kako bismo primili newsletter dok ne otkažete pretplatu i obrišemo ih s naših poslužitelja i s poslužitelja MailChimpa kad se odjavite iz newslettera. Na podatke koje smo pohranili u druge svrhe (npr. Adrese e-pošte za područje članova) neće utjecati.

Dodatne pojedinosti mogu se naći u odredbama o zaštiti podataka MailChimpa na: https://mailchimp.com/legal/terms/

Zaključivanje sporazuma o obradi podataka

S MailChimpom smo zaključili takozvani „ugovor o obradi podataka“ u kojem smo od MailChimpa tražili da zaštiti podatke naših kupaca i ne dijeli ih s trećim stranama. Ovaj ugovor možete pogledati na sljedećoj poveznici: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/

 

Opozicija oglašavanju e-pošte

Ovime se odbacuje uporaba objavljenih u kontekstu podataka o kontaktima o obvezi otiska na slanje neželjenih reklamnih i informativnih materijala. Operatori stranica izričito zadržavaju pravo poduzimanja pravnih radnji u slučaju neželjenog slanja informacija o oglašavanju, na primjer putem neželjene e-pošte.

Poduzeli smo sve tehničke i organizacijske mjere kako bismo vaše podatke zaštitili od gubitka, izmjena, ili pristupa treće strane, te u slučaju bilo kakvih pitana slobodno nas kontaktirajte te ćemo Vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti na vaše zahtjeve, molbe nedoumice te Vam pomoći u ostvarivanju Vaših prava.

Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u izjavi o zaštiti osobnih podataka, na našim Internet stranicama, te ćete o istima biti na adekvatan način obaviješteni.

Google web fontovi (lokalni hosting)

Ova stranica koristi takozvane web fontove koje osigurava Google za jedinstveni prikaz fontova. Google Fontovi instalirani su lokalno. Nema veze s Googleovim poslužiteljima. Više informacija o Googleovim web fontovima možete pronaći na https://developers.google.com/fonts/faq i u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=de