IMPRESUM

Djelo d.o.o.
Slamići 19 Ljubostinje
22323 Unešić
HRVATSKA

Direktorica tvrtke: Lucija Slamić

komercijala@djelo.hr

OIB: HR62613135937
MB: 03637417

Registracijski broj: 060021377

Foto kredit: © Anna Om / Fotolia, © Thaut Images / Fotolia

Rješavanje sporova

Europska komisija pruža platformu za online rješavanje sporova (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr – Naša e-mail adresa može se naći gore u otisku.

Nismo spremni ili obvezni sudjelovati u postupcima rješavanja sporova pred odbora za arbitražu potrošača.