NAGRADNA IGRA – Dok čekaš Božić bijeli, ULTRA 30.000 € dijeli!

Posjeti svoje Djelo, napravi spizu od minimalno 10,00 € (75,35 kn) i u novoj ULTRA nagradnoj igri osvoji 30.000 € i druge vrijedne nagrade!

Glavna nagrada:

1 x 30.000 € (226.035,00 kn) na nagradnoj kartici

Ostale nagrade:

1 x 10.000 € (75.345,00 kn) na nagradnoj kartici

40 x 500 € (3.767,25 kn) na nagradnoj kartici

Za svaku kupnju u iznosu od najmanje 10,00 € (75,35 kn) na jednom računu, stječeš pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri na način da na poleđini kopije računa ili kuponu koji dobiješ uz

račun, čitko upišeš sljedeće podatke: ime i prezime, poštanski broj i grad te adresu prebivališta i broj telefona. 

Ako se ispunjava kupon na njega se obavezno treba upisati i broj računa na kojem je vidljiva kupnja u iznosu od najmanje 10,00 € (75,35 kn). 

Tako ispisanu kopiju računa ili ispisan kupon koji treba obavezno spajalicom spojiti uz pripadajuću kopiju računa ili broj je upisan na kuponu, potrebno je ubaciti u obilježenu kutiju za nagradne kupone koja se nalazi u prostoru prodajnog mjesta.

Nagradna igra započinje 13.11.2023. godine i traje do 31.12.2023.

Detaljna pravila nagradne igre nalaze se na linku.

Ug Ni A5 Letak 04102023 1